Opći uvjeti i pravila

Sav sadržaj na stranici i podstranicama web stranice cvijet-zdravlja.com zaštićen je autorskim pravima. Vlasnik, upravitelj, pružatelj i prodavač je Lymus s.r.o. Web stranica (uključujući sve njezine podstranice) samo je za vlastitu upotrebu i opće informacije. U slučaju korištenja web stranice (pregledavanje, dobivanje informacija, kupnja i sl.) smatra se da ste suglasni s općim uvjetima poslovanja navedenima na ovoj stranici. Ukoliko se ne slažete s općim uvjetima, ne smijete koristiti web stranicu (pregledavanje, dobivanje informacija, kupnja i sl.). Zadržavamo pravo promjene općih uvjeta u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Sve promjene stupaju na snagu odmah nakon promjene.

Licenca za korištenje web stranice

Posjetom web stranici dobivate ograničenu licencu za pristup i korištenje ove web stranice i njezinog sadržaja u skladu s ovim općim uvjetima. Licenca nije isključiva, ograničena je, također zadržavamo pravo poništenja ili opoziva licence u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Licenca ne daje nikakva dodatna prava, uvjetna prava ili podrazumijevana prava. Licenca se odnosi isključivo na pristup i korištenje web stranice (pregledavanje, dobivanje informacija, kupnja i sl.), ukoliko se ne slažete s općim uvjetima, licenca je ništavna. Licenca za pristup i korištenje ne daje vam mogućnost korištenja sadržaja i slika naše web stranice. Zabranjeno je svako korištenje sadržaja i slika u javne i komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika web stranice cvijet-zdravlja.com. Dogovor,

Opće odredbe

Opći uvjeti i sve informacije dostupne su korisniku na slovenskom jeziku na web stranici cvijet-zdravlja.com. Kupoprodajni ugovori na daljinu sklapaju se na slovenskom jeziku i dostupni su na web stranici cvijet-zdravlja.com.

Upravitelj web stranice nastojat će osigurati ažurnost i točnost podataka na web stranici, kao što su bitne karakteristike robe, cijena, uvjeti isporuke i kupnje, načini plaćanja, postupak reklamacije i sl.). Operater web stranice također daje fotografije proizvoda i usluga koje se smatraju simboličnim karakterom i ne prikazuju nužno karakteristike proizvoda ili usluga. Objavljeni sadržaji nemaju karakter službenog dokumenta, osim kada je to posebno navedeno. Zadržavamo pravo promjene sadržaja web stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave iz tehničkih, pravnih, poslovnih ili drugih razloga.

Operater web stranice osigurava da su sve usluge dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, ali ne jamči da će elektroničke usluge raditi bez prekida, bez problema, grešaka ili pogrešaka, niti jamči uspješnost korištenja istih. usluge. Bilo kakva kaznena i građanska odgovornost za gubitak ili smanjenu dostupnost podataka ili bilo koju drugu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili moguće nemogućnosti korištenja web stranice je isključena, uključujući i bez ograničenja u vezi s izgubljenim prihodom ili očekivanom dobiti, gubitkom nazive dobre volje, poslovne ili podatke, tehničke pogreške, pogreške u cijenama, rokovima isporuke, opisima proizvoda ili kvarovima na web stranici.

U zakonski dopuštenoj mjeri isključena je i svaka odgovornost Lymus s.r.o. ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu druga osoba) koja je sudjelovala u izradi i izradi web stranice cvijet-zdravlja.com.

Web stranica sadrži ove kolačiće (Cookies) kako bi se ostvarila svrha neometanog rada web stranice. Administrator ne prikuplja nikakve osobne podatke o posjetiteljima web stranice.

Posebne odredbe

Slike i tekstovi su informativnog karaktera i služe isključivo u informativne svrhe. Također, smatra se da su slike, tekstovi, podaci i informacije korisni samo kao izvor općih informacija i nisu zamjena za konzultacije s liječnikom ili ljekarnikom. U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem ili bolešću morate se obratiti svom osobnom liječniku ili ljekarniku.

Podaci su preuzeti iz stručne literature i tekstova objavljenih na raznim web stranicama, kao i iz informacija koje nam dostavljaju korisnici proizvoda. Sve informacije i tekstovi potkrijepljeni su raznim testovima i istraživanjima, koja nisu nužno potvrđena od strane nadležnog europskog ureda. Iako prikupljamo podatke koje objavljujemo s najvećom pažnjom i osiguravamo njihovu točnost, potpunost i ažurnost, naša kaznena i građanskopravna odgovornost za činjenične i pravne pogreške u informacijama potpuno je isključena te ne snosimo odgovornost za bilo kakve izravne ili neizravne štete ili neugodnosti koje bi mogle nastati za korisnika zbog nemogućnosti korištenja ili korištenja bilo kakvih netočnih ili nepotpunih informacija koje bi se mogle pronaći u našem promotivnom materijalu. Ako nas upozorite na pogreške,

Upravitelj može prema vlastitom nahođenju otkazati, zabraniti ili spriječiti (privremeno ili trajno) pristup web stranici, kao i korištenje web stranice cvijet-zdravlja.com.

Odgovornost korisnika

Svaki posjetitelj web stranice smatra se korisnikom web stranice. Potonji je dužan koristiti web stranicu i elektroničke usluge na web stranici cvijet-zdravlja.com u skladu s važećim propisima i u skladu s ovim općim uvjetima. Korisnik može koristiti usluge samo u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun onih poslovnih subjekata za koje ima valjanu punomoć ili drugu pravnu osnovu sukladno važećim propisima.

Maloljetnici ne smiju koristiti usluge web stranice cvijet-zdravlja.com. Ukoliko posumnjamo da je korisnik web stranice maloljetna osoba, zadržavamo pravo odbiti kupnju. Također zadržavamo pravo odbijanja kupnje svakom korisniku koji krši opće uvjete ili svim korisnicima bez važeće licence za korištenje web stranice.

Korisnik web stranice izričito je suglasan koristiti web stranicu i sve elektroničke usluge isključivo na vlastitu odgovornost. Smatra se da su sadržaj i funkcionalnost web stranice dostupni korisniku u okviru ovih općih uvjeta. Korisnik nema dodatnih prava.

Korisnik se izričito obvezuje da korištenjem web stranice i elektroničkih usluga neće postupati protuzakonito, kršiti važeće zakone, ugrožavati informacijsku sigurnost ili na to poticati treće strane. Smatra se da je svako lažno predstavljanje, povreda prava intelektualnog vlasništva, povreda autorskih prava, neovlašteno prikupljanje podataka, ometanje procesa rada, davanje lažnih podataka i sl. kršenje odredbi i uvjeta web stranice i licencnog ugovora. Za takve radnje korisnik preuzima svu moguću građansku i kaznenu odgovornost.

Korisnik se izričito slaže da su svi poslani podaci, informacije i dokumenti točni i točni. Korisnik se obvezuje brižljivo čuvati svoju lozinku te je neće učiniti dostupnom ili dostupnom trećim osobama. Korisnik preuzima svu moguću građansku i kaznenu odgovornost, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu koja je izravno ili neizravno prouzročena jer su treće osobe (ovlaštene ili neovlaštene) koristile njegov pristup elektroničkim uslugama. Korisnik se također obvezuje osigurati najvišu moguću razinu sigurnosnih mjera, te onemogućiti takav pristup elektroničkim uslugama na sve moguće načine iu granicama mogućnosti. U slučaju zlouporabe, neovlaštenog pristupa njegovom računu, odmah će obavijestiti operatera web stranice cvijet-zdravlja.com.

Korištenje web stranice

Korištenje web stranice cvijet-zdravlja.com dostupno je svim fizičkim i pravnim osobama te se za pregled stranice i kupnju (ovu brzu kupnju) nije potrebno registrirati niti prijaviti. Korisnik može prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje korisničkih podataka. Korisnik se obvezuje koristiti web stranicu u skladu s ovim općim uvjetima.

Račun za naručenu robu izdaje se na trajnom mediju, u pisanom obliku, s navedenim troškovima i prosljeđuje kupcu.

Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka prije narudžbe

Prije narudžbe, kupac može provjeriti podatke koje je ispunio za potrebe narudžbe. U slučaju netočnog unosa, kupac tako ima mogućnost ispraviti eventualne pogreške. Ukoliko utvrdi da su podaci točni, potvrdi narudžbu klikom na “Pošalji narudžbu” ili “Potvrdi kupnju”. Nakon zadane narudžbe dobiva i e-mail s tim podacima, a ukoliko ustanovi da je pogriješio prilikom unosa, kupac o tome može obavijestiti prodavatelja i nakon zadane narudžbe na e-mail adresu info@cvijet-zdravlja.com. Ako je narudžba već u isporuci, to više nije moguće.

Potvrda, otkazivanje i odbijanje narudžbe

Narudžba na web stranici cvijet-zdravlja.com je potvrđena kada kupac potvrdi narudžbu klikom na “Pošalji narudžbu” ili “Potvrdi kupnju”.

Kupac može otkazati narudžbu na sljedeće načine:

• poslati poruku e-poštom sa zahtjevom za otkazivanje narudžbe;

• za otkazivanje narudžbe na navedeni broj telefona;

Administrator web stranice može odbiti nalog za koji smatra da ga ne može izvršiti pod navedenim uvjetima ili iz bilo kojeg drugog razloga sukladno općim uvjetima. Ukoliko prodavatelj ne može ispuniti svoje obveze (roba nije na zalihi, kupac je maloljetan, bilo koji drugi razlozi), voditelj će o tome obavijestiti korisnika i vratiti sve prethodno izvršene uplate na isti način kao da se radi o odustanku. iz ugovora.

Ugovor na daljinu

Kupoprodajni ugovor je sklopljen nakon potvrde narudžbe, smatra se da je kupac dao suglasnost za otpremu robe. Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjuje se u elektroničkom obliku na slovenskom jeziku, i to na serveru web stranice cvijet-zdravlja.com, te se prosljeđuje korisniku na e-mail adresu navedenu prilikom narudžbe.

Kupac (fizička osoba koja stječe ili koristi robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili sticajne djelatnosti) ima pravo odustati od ugovora i vratiti kupljenu robu bez ikakve naknade u roku od četrnaest (14) dana, računajući od dana primitka. robe, osim u slučajevima određenim ovim općim uvjetima.

Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti prodavatelja o odustajanju od ugovora u roku iz prethodnog stavka, a razloge svoje odluke nije potrebno navoditi. Kupac obavijest šalje na e-mail adresu LYMUS s.r.o.: info@cvijet-zdravlja.com.

Povrat robe primljene u roku od 14 dana od primitka bez prethodne pisane obavijesti također se smatra odstupom od ugovora. Kupac mora robu primljenu na temelju ugovora od kojeg je odustao vratiti Ponuditelju istovremeno s obavijesti o odustajanju, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od slanja obavijesti o odustajanju.

Kupac mora primljenu robu vratiti neoštećenu iu istoj količini, roba mora biti nekorištena i u originalnom pakiranju. Potrebno je priložiti presliku računa i sve ostale popratne dokumente. Sve eventualne troškove povrata snosi kupac, uključujući i prije svega troškove dostave. Prodavatelj nije dužan prihvatiti pošiljke s otkupninom ili pošiljke koje nisu u skladu s odredbama navedenim u ovim općim uvjetima.

Novac vraćamo izričito na transakcijski račun odn u slučaju plaćanja PayPal sustavom plaćanja na Vaš PayPal račun što je prije moguće ili najkasnije u roku od 30 dana od obavijesti o odustajanju od kupnje i primitka povrata proizvoda.

Posebne odredbe za povrat proizvoda

Odustanak od ugovora nije moguć za ugovore čiji su predmet:

• proizvodi za higijenu i osobnu higijenu bez sigurnosne navlake;

• kozmetičke proizvode kojima je pakiranje otvoreno, oštećeno i/ili je originalno pakiranje uklonjeno;

• prehrambeni proizvodi i dodaci prehrani kod kojih je plastična ambalaža otvorena i/ili oštećena;

• kvarljivi proizvodi ili proizvodi kojima je već istekao rok trajanja;

• poklon bonovi.

Prodavatelj neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako pokazuje bilo kakve znakove korištenja, posebice kao što su:

• U slučaju zapečaćene opreme, pečat (npr. originalna naljepnica) je slomljen ili oštećen;

• Otvoreni sadržaj kvarljivog materijala (za prehrambene artikle, otvorena ili oštećena ambalaža, te oštećenje ambalaže neprehrambenih proizvoda ili njihovo otvaranje);

• U slučaju mehaničkog oštećenja robe;

• Ako kupac nije pravilno i adekvatno zaštitio vraćenu robu za transport

Pritužbe

U slučaju da naručeni proizvod nema fizička svojstva koja je prodavatelj obećao ili je prodavatelj poslao krivi proizvod, u krivoj količini, krivoj boji i sl., kupac može reklamirati robu slanjem pismena obavijest na e-mail adresu prodavatelja. U slučaju neispravne isporuke proizvoda, kupac je dužan odmah obavijestiti prodavatelja, koji će pokušati riješiti reklamaciju u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj će na pisanu obavijest odgovoriti u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Ukoliko ocijeni da je reklamacija neopravdana, o tome će obavijestiti kupca i vratiti mu proizvod o njegovom trošku, ukoliko je već primio proizvod koji je predmet reklamacije.

Kupac u sklopu prigovora može zatražiti zamjenu robe ili povrat kupoprodajne cijene (u tom slučaju kupoprodajna cijena može biti umanjena za vrijeme korištenja proizvoda, ali najviše za iznos za koji tržišna vrijednost proizvoda smanjena zbog uporabe).

Prodavatelj zadržava pravo odbijanja reklamacije u sljedećim slučajevima:

• Ako roba nije vraćena u originalnom pakiranju;

• Ako kupac ne dostavi kopiju računa;

• Ako je roba poslana na našu adresu uz otkupninu;

• ako je zbog neprikladnog pakiranja i transporta došlo do mehaničkog oštećenja proizvoda ili bilo kakvog oštećenja;

Prodavatelj ne snosi odgovornost u sljedećim slučajevima:

• ako je proizvod oštećen nepravilnom uporabom, nesavjesnim ili namjernim ponašanjem kupca (ili trećih osoba), mehaničkim oštećenjima i kvarovima u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda;

• Za štete nastale od strane dostavljača tijekom transporta

Završne odredbe

Web stranica i sve podstranice u vlasništvu su i njima upravlja LYMUS sro, Mierova 29, 821 05 Bratislava, Slovačka, ID: SK 2121339979. Svatko tko pristupa i koristi web stranicu čini to na vlastitu odgovornost i u skladu s općim uvjetima . Svi korisnici moraju osigurati da koriste web stranicu u skladu s važećim zakonima zemalja iz kojih pristupaju web stranici. Svako kršenje važećeg zakona također je kršenje licencnog ugovora za korištenje web stranice. Ukoliko neka odredba iz općih uvjeta nije u skladu s važećim zakonodavstvom ili iz bilo kojeg drugog razloga nije valjana, to ne znači da su opći uvjeti nevažeći, već se ta odredba jednostavno briše iz općih uvjeta. . Korisnik nas je dužan obavijestiti o takvoj odredbi.

Korisnici mogu poslati svoja mišljenja, upite, komentare, pritužbe, prigovore, povrate, reklamacije i drugo na e-mail adresu LYMUS sr.o.: info@cvijet-zdravlja.com. Ne odgovaramo za mišljenja korisnika, niti se smatra da su mišljenja korisnika ujedno i naša mišljenja.

Eventualne reklamacije voditelj rješava prioritetno iu duhu dobre poslovne suradnje. U tu svrhu, upravitelj će u roku od 8 dana od primitka pisanog prigovora kupcu potvrditi da je primio prigovor te ga obavijestiti o tijeku postupka i predviđenom roku razmatranja.

Ukoliko se eventualni spor između korisnika usluge i davatelja usluge ne može riješiti sporazumno prigovorom, spor će se rješavati pred nadležnim sudom.